روایت دستیار نظامی فرمانده کل قوا سردار رحیم صفوی از محتوای جلسه‌ی حاج قاسم سلیمانی با پوتین و اقامه نماز وی در کاخ کرملین!