شهید مصطفی چمران در یکی از نطق‌های خود در مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با انحلال ارتش که پیشنهاد آن توسط حسن روحانی داده شد، دفاع همه جانبه‌ای از این نیروی مردمی داشت و عباراتی را بکار برد که به مذاق برخی خوش نیامد.