دیدی بهت گفتم کبوده صورت مادر؟/ دیدی بهت گفتم که خیلی سخت راه میره؟/ دیدی چقد سخته ببینی مادرت هربار/ دستش رو به پهلوش میگیره؟/ دریا توو دستاته برادر/ ممنون دستاتم علمدار ... روضه خوانی حـاج مـیـثـم مـطـیـعـی‌‌ پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹‌ درحسینیه‌ی ریـحـانـة الـحـسـیـن تهران