مجموعه معبری به آسمان (درد غربت) برگرفته از اشعار مرحوم ابوالفضل سپهر باصدای: وحید جلیلوندآهنگساز: سعید شعبانی نیا انیمیشن: روزبه شمشیری تهیه شده در ماوا .