کلیپ روضه خوانی سید حسن نصرالله در مصیبت حضرت زینب کبری سلام الله. کاری از کانال رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء