پایه 10 متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی عربی، زبان قرآن - درس 1 - ۱۷ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه قرآن سیما