یکی از دغدغه‌های پدر و مادرها، نحوه‌ استفاده‌ی کودکان از اینترنت است. دغدغه‌ای که سه‌شنبه‌ی هفته گذشته نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران آموزش و پرورش به آن اشاره فرمودند.