برنامه کودک ایرانی «ببعی» پخش شده از شبکه پویا، این قسمت « خورشید کی میاد »