برای آبرسانی پایدار به روستاهای غیزانیه باید هر سه فاز پروژه انتقال آب این بخش به اتمام برسد. طبق زمان‌بندی قبلی فاز سوم پروژه انتقال آب به غیزانیه به طول سی کیلومتر بنا بود طی ۴۵ تا ۶۰ روز به پایان برسد که با اقدام شبانه‌روزی قرارگاه خاتم الانبیا در کمتر از یک ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.‌⁩مدیرعامل آبفای خوزستان گفته: مشکل اساسی آب‌رسانی بخش غیزانیه خطوط اصلی انتقال آب و شبکه‌های آب‌رسانی داخل روستا است که در نظر داریم تا پایان سال مشکل آب را برطرف نماییم.‌⁩سوم خرداد امسال بود که مردم غیزانیه در اعتراض به وضعیت بد آب آشامیدنی این منطقه دست به اعتراض زدند.