چند روزی است که از رایگان شدن برق صحبت می‌شود. اما این طرح دقیقا چیست، چه کسانی و چطور مشمول آن می‌شوند؟