امسال عزاداری در کربلای معلا هم متفاوت از سال‌های گذشته است؛ تجمعات محدود شده و تدابیر بهداشتی رعایت می‌شود.