می‌دانستید ایران سنگ‌های قیمتی را به صورت خام صادر می‌کند و بعد محصول آماده را با چند برابر قیمت وارد می‌کند! هر گرم گارنت تراش خورده کرمان بیشتر از یک بشکه نفت می‌ارزد!