مداحی شور دو دمه ی ای اهل حرم میر و علمدار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد / سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد با نوای سید مجید بنی فاطمه