برنامه کودک ایرانی «ببعی» پخش شده از شبکه پویا، این قسمت « درد تو درد منه »