همین که نعره ی لشکر بدل به هلهله شد/ عمود روی سرت خورد و ختم قائِله شد/ عمود خوردی و دیدند صورتت پیچید/ چنان شکاف دو ابرو دچار فاصله شد ... روضه خوانی شب تاسوعا با نوای محمود کریمی در هیئت رایه العباس تهران سال 1398 .