نوحه ی سینه زنی خون از چشمام پاک کردم دیدم / بین لشکر دنبالم می گردی / از فریاد جانا فهمیدم خیلی مردی / یادگاری حسن اومده به یاری حسین / زخم روی بدن ت زخم کاری حسین / نیا اینجا می کشنت به خاک و خون می کشنت / نیا که بابات نبینه غریب گیر آوردنت... با نوای سید مجید بنی فاطمه مداح اهل بیت شب پنجم محرم سال 98 شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع)