جناب رئیس جمهور.. حالاکه دوباره محرم شد و فریاد : إِنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ!!! خواستم مجددا از همین تریبون خدمتتون 2 نکته مهم عارض بشم که : اول اینکه اگر حضرت حافظ که گفت : بادوستان مروت با دشمنان مدارا !!! نه اینکه مدارا با دشمن قسم خورده .. که غرض روابط اجتماعی میون آدمها و میون افراد یک جامعه بوده و هست و خواهدبود!!! و نکته دوم هم اینکه فرق زیادی بین نوا و ندا و صدا و فریاد(!) و غنا هست ... و خیلی دلایل داره که این جمله و این ندای آسمونی رو با فریاد گفتند و گفتیم و خواهند گفت که : إِنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ شمارو نمیدونم ولی برای شیعه همین یه جمله که یا سلم امام حسن یا حرب امام حسین برا دنیا و آخرتش کفایت می کنه!!! پس لطفا جای دیگه نگین امام حسن بامعاویه لعنت الله صلح کرد و امام حسین مذاکره!!! برا خودتون میگم .. چون مثه موسیقی غنا که دیگه مردم مسخره میکنن میترسم شماروهم مسخره کنن!!! شنیدم که میگما !!