‎مشکی به تن کنید‎ که احرام نوکریست ‎ایام شور و نوحه و سر دم‎رسیده است... شب اول محرم | حاج منصور ارضی