دکتر دهقانی استاد دانشکده مهندسی نانو‌مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است. صحبت‌های بسیار شنیدنی او با دانشجویانش به مناسبت ماه‌ محرم را ببینید.