دستورالعمل‌های ارائه شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری مراسم عزاداری، در همه مناطق قرمز، زرد و سفید کشور به طور یکسان و به شکل سختگیرانه در شرایط قرمز اجرایی می شود. دستوراتی از جمله ثبت نام در سامانه سازمان تبلیغات اسلامی، اجباری بودن ماسک در مراسم، اجرای مراسم در فضای باز، کاهش ساعت مراسم و ... در همه نقاط کشور اعمال می شود.