مردم و دولت‌مردان ایرانی در مواجهه با کرونا چگونه رفتار کردند؟، داستان کرونا هنوز به سر نرسیده و تنها راه نابودی آن مراقبت همگانی است. ماسک بزنیم و با رعایت نکات بهداشتی، کرونا را نابود کنیم.کاری از خانه‌ی طراحان انقلاب اسلامی