کلیپ استوری از آهنگ «گم کرده بودم» عاشقانه ای مناسب برای اینستاگرام شما. .....