مدح خوانی امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام با نوای صابر خراسانی .