شال بستن در سبک های مختلف زیبایی های خاص دارد و کاربردهای مختلف در این کلیپ آموزش بستن شال فلامینگویی را می بینیم