کلیپ 30 ثانیه ای از سرود شاه مردان به مناسبت عید غدیر خم