مولودی خوانی عید غدیر ۱۳۹۷ سر سفره تو مهمونم علی با نوای سید مجید بنی فاطمه " سر سفره تو مهمونم علی ،، تویی لیلی و مجنونم علی،، ای جونم علی ای جونم علی یه عمریه حیرونم علی "