برای همه نبی ، خبرای خوشی داره/ روی دامن زمین داره ستاره میباره/ سرتو بیار و فدایی کن و که دوباره شب یاره ... سرود شاد عید غدیر با نوای سید مجید بنی فاطمه .