دل تموم ملائک ترانه خون غدیره/ رو دست نعم الرسوله ، کسی که نعم الامیره/ علی اعلم و عالی و اعلی/ علی عالم علم معلی ... سرود شاد عید غدیر با نوای سید مجید بنی فاطمه .