عمر رفت و زندگی رفت و جوانی هم که رفت/ تبع رفت و شعر رفت و خوش بیانی هم که رفت/ شوق رفت و لطف رفت و مهربانی هم که رفت/ دوره ی عشرت سرآمد کامرانی هم که رفت ... مدح خوانی امیرالمومنین علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه .