کلیپ موشن گرافی که با مرور تجاوز ائتلاف به رهبری سعودی در تجاوز به یمن و روند توانمند شدن نیروهای مقاومت در آنجا از سال 2020 برتری هوایی سعودی از بین رفته است