رهبر معظم انقلاب ظهر امروز در سخنرانی زنده خود از پیشرفت های دفاعی و نظامی به خصوص از جنگنده کوثر صحبت کردند. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان اصفهان .