از سبوی غدیر، غدیر مولایمان علی علیه السلام در روایت بزرگان اهل سنت .