بازیگران سریال جدید شبکه یک که از چهره‌های نه چندان مطرح هم هستند، با کمک صداوسیما دیده می‌شوند و در اینستاگرام به کار مدلینگ و تبلیغات می‌پردازند! چه کسی نظارت می‌کند؟!