جزیره ابوموسی جنوبی ترین جزیره ایران و اولین حقله ی مرز امنیت ایران در جنوب کشور است در این کلیپ با حال روز آن بیشتر آشنا می شویم