سردار حاج قاسم سلیمانی: چه آمریکا، چه سعودی، چه هر الاغ دیگری بخواهد کاری انجام دهد، نمیتواند. درپی مزاحمت دو جنگنده نظامی برای پرواز مسافربری ۱۱۵۲ هواپیمایی ماهان را در آسمان سوریه