حسنی یه باغبون بود، غذاش پنیر و نون بود نشسته بود توی باغ، همسایه بود با کلاغ، ترانه ی ایرانی حسنی، کلاغ و روباه. کارتن ترانه‌های حسنی کاری از مرکز پویانمایی صبا پخش شده از شبکه پویا و نهال