کلیپی از مداحی خوانی برای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی سردار مو سپیدم، سردار شهیدم