نماهنگ قرنطینه با صدای حسین حقیقی تقدیم به پرستاران و پزشکان مدافعان سلامت