پدر و مادرها همیشه چشم‌انتظارمان هستند؛ یادمان باشد، همیشه حتی ...