کافیه یک تقویم رومیزی سال گذشته رو بردارین، شکل موردنظر را انتخاب کنید، به تعداد صفحات و طبق سایز برگه های تقویم روی برگه بکشید سپس روی صفحات تقویم بچسبونید و در مرحله آخر صفحات تقویم رو دقیقا از وسط برش بزنید و از کودک بخواین که نیمه های هم شکل را کنار هم قرار بده تا شکل کامل بشه.این بازی عیناً میتونه برای رنگ ها هم انجام بشه برای بچه های کوچیکتر.