آموزش تکنیک های جذاب در ویندوز برای بالا بردن سرعت سیستم ، همانطور که می دانید طبقه های مختلفی در سیستم ویندوز هست که هر کدام قسمتی از سرعت و قدرت رایانه را می گیرد