از من اثری نیست که جا مانده ام اما ، هر جا که نظر می کنم از تو اثری هست قسمتی ترانه زیبای خبری هست باصدای حامد زمانی روی سکانس هایی از فیلم ایستاده در غبار روایتی از جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان