چرا قیمت اینترنت بالاست؟ گرانی دلار یا دلالی دلاری?