بررسی آماری قیمت خانه در تهران بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ میانگین هر متر مربع خانه در تهران طی این ۲۰ سال چه تغییری کرده؟