در این ویدئو با نحوه باز کردن و نصب فایل های فشرده ی مانند زیپ که چندگانه هستنند آشنا می شویم