نماهنگ زیبای خبری هست در رثای سردار حاج احمد متوسلیان، رفتی و به زینب قسم از نسل تو امروز/ در شام و حلب لشگر فریادگری هست. خواننده:حامد زمانی شاعر:قاسم صرافان محصول ماوا .