سکانسی از بازی خاطره انگیز زنده یاد سیروس گرجستانی در سریال متهم گریخت