سکانسی از سریال نوروزی به یادماندی زن بابا و بازی زیبای مرحوم سیروس گرجستانی ، روحش شاد