به کلاس درس زیست شناسی پایه دوازدهم متوسطه شبکه آموزش خوش آمدید توسط دکتر امیری که به مرور فصل 6 می پردازند