چطور می‌توان سهام صندوق دولتی بانکها یا همون دارا یکم رو تو پرتفوی بورسی خود ببینیم و اون رو بفروشیم